Cercar en aquest blog

22/9/10

Distribució del negoci (PART III)

Finalment només ens queda distribuir realment el negoci. Fins ara només tenim llibreries. Necessitem d’alguna tecnologia que ens ajudi a fer arribar als clients les funcionalitats que hem implemetat. Podem pensar-ne moltes però serem practics, la intenció sempre és faclitari no complicar. Podem distribuir-lo amb una aplicació ASP.Net, amb un Web Service o amb un WCF Services. La primera no es la que jo vull, ja que els meus clients seran aplicaions Winforms. La segona està moltbé però hi ha capes que no comtempla, com són diferents tipus de trasnport i seguretat. I per tant distribuirem amb un servei WCF, de manera mot fàcil, Si coneixem la tecnologia, ens podem adonar que donar diferents opcions de comunicació es molt fàcil de fer i treballar amb diferents maneres d’autentificació i autorització també. Així com garantir la seguretat tant a nivell de transport com de missatge. Però tot això són carecterístiques pòpies de WCF independents del negoci que distribueixen. Aqui está la gràcia de arquitecturar els sistemes en capes i nivells.
Primer de tot crerem un nou projecte Web WCF. Un cop fet, agreguerem les referencies a les llibreries que implementen el negoci que volem distribuir. Esborrem totes les classes que tenim a la carpeta App_Code. Editem el “Service.svc” (podem canviar-li el nom si volem), i el modifiquem de la següent manera:

Un cop fet això obriem el Web.config i el modifiquem afegint el nostre negoci com a un servei.
I el provem. Funciona!!!. Ara només li falta afegir configuracions de comportament i seguretat. Però abans de tot jo tinc el costum de provar que funciona i després ja el perfeccionarem. El següent pas serà doncs, crear un client i provar.