Cercar en aquest blog

23/2/11

Aproximació al disseny d'un servei de peticions escalable, basat en missatge

Un servei de peticions (assitencials), ha de ser molt flexible. S'ha de poder afegir nous tipus de peticions, les existents, han de poder-se modificar fàcilment, cada una ha de ser tractada correctament, i aquest tractament, també ha de ser flexible, s'ha de poder modificar de manera fàcil.

La clau tècnica de tot això està en:
  •  Els parametres del servei han de ser missatges, concretament un d'entrada i un de sortida.
  •  Cada missatge ha de tenir un fluxe de treball associat en el servei.
  •  El servei ha de ser astut i poc intel.ligent. Ha de saber per cada missatge, quin fluxe l'atent, però mai com ho fa. (Càrrega per reflexió de Workflows).
  •  Els Workflows o fluxes de treball, han de tenir el codi, separat del disseny. Amb Això, es pot aconseguir, que un usuari avançat pugui decidir com un fluxe atent un missatge en cada moment. O sigui, pot modificar fluxes de treball. Decisions de negoci en mans de gestors del negoci.Aproximació d' Integració del HIS amb la resta del Sistema


És evident que en molts hospitals es gaudeix d' un HIS propi i d' aplicacions comprades a tercers per ajudar al negoci d'alguns dels seus serveis o departaments, laboratori, anatomia patologica, radiologia, etc. És també evident, que després de la compra bé la integració del producte. Aqui es pot optar per fer una integració 1 a 1, "rascan", o aprofitar un EAI (Enterprise Application Integration) per fer-ho, de 1 a n, en el cas que exposem, del HIS, a la resta del Sistemes.

Ajunto un diagrama de com es pot fer, de fet, és una part d'una producció existent.


22/2/11

Creació d'un motor de recerques de planes Web (Part I)

Després d'estar estudiant les avantatges de la programació asíncrona amb el Visual Studio Async CTP i d'haver testetjat el rendiment de la BD no relacional, sense esquema, MongoDB, he decidit implementar un motor de recerca de planes Web.

Un motor de recerques, basa els seus resultats en la recerca de informació en un magatzem de "pàgines web" enregistrades i indexades de manera variable, segons un criteris pleestablerts pels creadors de la part que agafa una plana i la estudia "el web spider", agafant paraules, frases, etc, de diferents parts d'aquesta, i enmagatzema aquesta informació en una BD per tal de que un cercador en pugui fer ús. Per tant la manera en que desbrocem una plana, depén de nosaltres. Per exemple, en aquesta implementació, simple, agafarem de la plana, només:

El text del titol
El text del tag "meta name=keywords"
El text del tag "meta name=Description"


A cada paraula trobada en aquests textos els hi donarem uns pesos diferents segons en quina part la trobem. Per exemple, al les paraules trobades al tag "meta name=keywords", li donarem el pes màxim, ja que són paraules que l'autor explícitament ha resaltat, i les paraules del titol les de menos pes. Però no deixa de ser un criteri.

Per altre banda, les planes que volem indexar, les llegirem d'un fitxer anomenat sitemap.xml, que seguirà la estructura establerta en http://www.xml-sitemaps.com/.
La següent imatge il.lustra tot el procés de indexació d'un lloc web.


Si voleu entendre el funcionament d' alguns dels ceracdors més importants, us recomano el següent article:

How Internet Search Engines Work

8/2/11

Mapa de Tendèndies 2010: tota la informació

Enregistrament de l'acte de presentació del Mapa de Tendències 2010 (en català)
http://vimeo.com/channels/158210


Enregistrament de l'acte de presentació del Mapa de Tendències 2010 (traducció simultània al castellà)
http://vimeo.com/channels/164595


Situació Pla Estratègic SITIC Salut (Balanç)
http://www.youtube.com/watch?v=ZjeW9hb7EEM


Presentacions:
• Les tendències internacionals en TIC i Salut. Ponent Sr. Joan Cornet
http://www.slideshare.net/ticsalut/les-tendncies-internacionals-en-tic-i-salutppsx-6314358
• Resultats enquesta TIC: SISCAT. Ponent Sr. Francesc Moya
http://www.slideshare.net/ticsalut/resultats-enquesta-tic-siscatppsx-6314180
• Monogràfic HCE Salut Mental i Addiccions 2010. Ponent Dra. Rosa Suñol http://www.slideshare.net/ticsalut/monogrfic-hce-salut-mental-i-addiccions-2010pps
• La visió del Pla director de salut mental i addiccions. Ponent Dra. Cristina Molina http://www.slideshare.net/ticsalut/la-visi-del-pla-de-salut-mental-i-addiccionsppsx-6314378
• Maduresa tecnològica: indicadors d'evolució. Ponent Sr. Josep Mañach http://www.slideshare.net/ticsalut/maduresa-tecnolgica-indicadors-devolucippsx-6264515
• Electronic Medical Record Adoption Model (EMRAM). Ponent Dr. Joan Guanyabens http://www.slideshare.net/ticsalut/electronical-medical-record-adoption-modelppsx-6314405
• Entorn virtual per a l'autogestió de la Diabetis Mellitus Tipus 1 per part del pacient. Ponents Sra. Francesc Cañas i Dra. Lola Santos
http://www.gencat.cat/salut/ticsalut/html/ca/dir1771/mapatendencies2010_cat.pdf
• L'e-CAP com a experiència d'èxit: cap a una estació clínica amb eines de suport als professionals (ICS). Ponent Dra. Eva Comin
http://www.gencat.cat/salut/ticsalut/html/ca/dir1771/ecapticsalutevacomin.pdf
• TIC i Rehabilitació, un canvi de padigme. Ponent Dra. Rocío Sanchez-Carrión http://www.gencat.cat/salut/ticsalut/pdf/previrnec_%20tic%20salut.pdf
• Resultats projecte Rehabitic/PTG (IMIM). Ponent Dr. Josep Ma. Muniesa http://www.gencat.cat/salut/ticsalut/html/ca/dir1771/parcsalutmarticsalut.pdf
• Les Comunitats de Pràctica a l'Agència de Protecció de la Salut. Ponent Sr. Daniel Giménez Roig http://www.gencat.cat/salut/ticsalut/html/ca/dir1771/101215_apsgestioconeixeticsalutcaixaforum.pdf


Mapa de Tendències 2010
http://www.gencat.cat/salut/ticsalut/pdf/vf%20informe%20mapa%20de%20tend%C3%A8ncies.pdf


Referència TicSalut