Cercar en aquest blog

10/9/10

Distribució del negoci (PART II)

Un cop tenim definit el servei, pasem a la implementació. Per això afegirem una nova llibreria a la solució que anomenarem ServeisDistribuits.Ingresos.ModulPrincipal.dll.

Afagirem una clase que anomenarem Servei.cs i farem que implementi la interficie IModulPrincipal de la llibreria anteriorment creada. En la implementació de les operacions es on hem de delegar les funcions a la capa de Aplicació on hi ha el negoci o orquestrar (secuenciar) operaciosd’aquesta per poder crear la resposta de la operació del servei en questió. Si ho fem així, aconseguim separar totalment la definició de la implementació. Això pot no tenir sentit en petites aplicacions, però quan la cosa és molt gran podem tenir versions diferents implementades de la mateixa definició. Això facilitat molt la escabilitat, flexibilitat, la reutilització i el desacoplament de capes, i treball en equip, facilitant la posibilitatde fer test abans tenir versions finals, només cal una mica de imaginació.També hem de pensar que aquesta és l libreria que implementa el servei, i per tant haurà d ser capaç de transmetre els missatges d´error (excepcions) i controlar l’ accés dels usuaris “loginats” en la estació client (en un altre post explicaré com fer-ho demanera molt fàcil)El codi seria més o menys el seguents.


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.ServiceModel;

namespace ServeisDistribuits.Ingresos.ModulPrincipal
{
  public class Servei:IModulPrincipal
  {
    public IList CercarPacient(CriteriCercarPacient criteri)
    {
      // Aqui podem fer una traça personalitzada d'entrada (usuari, PC, Hora, Missatge entrada....)
      
      // Declarem la variable de retorn

      IList llista = new List();
      try
      {
        // Invoquem el negoci (GAP.dll) i 
        // omplim la llista i la retornem Ex: GAP.Search("Pacients",...

        return llista;
      }
      catch (Exception e)
      {
        // Capturem l'error
        // Fem una traça detallada Ex: Tracert(e)
        // i finalment llacem un missatge al client
        throw new FaultException(".... error .....");
      }
    }

    public IList LListarMetges()
    {
       // Aqui podem fer una traça personalitzada d'entrada (usuari, PC, Hora, Missatge entrada....)
      
      // Declarem la variable de retorn

      IList llista = new List();
      try
      {
        // Invoquem el negoci (GAP.dll) i 
        // omplim la llista i la retornem Ex: GAP.Search("Metges",...

        return llista;
      }
      catch (Exception e)
      {
        // Capturem l'error
        // Fem una traça detallada Ex: Tracert(e)
        // i finalment llacem un missatge al client
        throw new FaultException(".... error .....");
      }
    
    }

    public IList LlistarLlits(LlitEstats estat)
    {
      // Aqui podem fer una traça personalitzada d'entrada (usuari, PC, Hora, Missatge entrada....)

      // Declarem la variable de retorn

      IList llista = new List();
      try
      {
        // Invoquem el negoci (GAP.dll) i 
        // omplim la llista i la retornem Ex: GAP.Search("Llits",...

        return llista;
      }
      catch (Exception e)
      {
        // Capturem l'error
        // Fem una traça detallada Ex: Tracert(e)
        // i finalment llacem un missatge al client
        throw new FaultException(".... error .....");
      }
    }

    public ResultatOperacio Ingresar(DadesIngres dades)
    {
      // Aqui podem fer una traça personalitzada d'entrada (usuari, PC, Hora, Missatge entrada....)

      // Declarem la variable de retorn

      ResultatOperacio resultat = null;
      try
      {
        // Invoquem el negoci (GAP.dll) i 
        // Executem el negoci Ex: GAP.Save(dades
        // i retornem el resultat.

        return resultat;
      }
      catch (Exception e)
      {
        // Capturem l'error
        // Fem una traça detallada Ex: Tracert(e)
        // i finalment llacem un missatge al client
        throw new FaultException(".... error .....");
      }
    }
  }
}