Cercar en aquest blog

22/4/10

Proveïdor d’Identitats: Un exemple per entendre-ho tot (III)

(PART II)

Tot seguit anirem a la consola de gestió del ADFS 2.0 i configurarem l’autentificació del servei “Front_End_Service” el fronterer, el que dona accés al client a la capa de negoci.
Un cop entrem hem de seguir uns passos molt senzills.
Pot ser que en aquest punt tinguem problemes de “certificats”. Si es així triem la segona opció, i anem a buscar de meta dades de federació al directori del projecte.


Li posem un nom.


Li donem permís a tots el usuaris. Això vol dir que qualsevol usuari de l’ Active Directori podrà accedir al servei un cop s’hagi validat.
En el següent pas entrarem les regles d’autorització, i configurarem els “claims” o reclamacions o atributs o propietats, digueu-li com voleu, que s’enviaran des del IDP al RP, o sigui des del servei STS al RP STS, que són els nostres serveis.
Aquí li diem que envií la propietat de l’usuari SAM-Account-Name com a un “claim” de tipus Name, i els grups als que pertany com a “claims” de tipus Role.


Aquí li diem que envií la propietat de l’usuari SAM-Account-Name com a un “claim” de tipus Name, i els grups als que pertany com a “claims” de tipus Role.
Finalment tenim les regles dels claims que enviarem d'un usuari autenticat i autoritzat. En la pestanya del mig tenim les regles d'autoritzacio d'accés al servei.

Aquest procés l’hem de fer amb ambdós serveis.