Cercar en aquest blog

22/4/10

Proveïdor d’Identitats: Un exemple per entendre-ho tot (VI)

(PART V)

Bé doncs, ara implementarem la segona part, entrar des del servei fronterer al servei final, i que aquest rebi les credencials de l’usuari que ha iniciat el procés en l’estació client.


Primer de tot, editarem el fitxer de configuració del servei fronterer i afegirem el següent:

 
Després agreguem una referència al servei final.
 
 
I, tornant al web.config del servei fronterer apliquem la següent modificació:
 
Tot seguit modifiquem la implementació d’ambdós serveis, per tal d’aplicar la funcionalitat que volem demostrar.

En el servei fronterer (Front_End_Service):

public string GetDataUserName()
    {
      //TODO: Change the code below to handle your claims usage.
      IClaimsPrincipal principal = (IClaimsPrincipal)Thread.CurrentPrincipal;
      IClaimsIdentity identity = (IClaimsIdentity)principal.Identity;

      SecurityToken st = identity.BootstrapToken;
      if (st == null)
      {
        st = principal.Identities[0].BootstrapToken;
      }

      string _sconf = "WS2007FederationHttpBinding_IService";
      RequestSecurityTokenResponse _rsts = new RequestSecurityTokenResponse();

      STSRPClient c2 = new STSRPClient(st, _sconf);

      Back_End_Service.IServiceChannel cl2 = c2.ClientActAs;

      string res1 = cl2.GetDataUserName();

      cl2.Close();

      return string.Format("Front_End_Service: tu ets {0}{1}{2}" , identity.Name, "\r\n" ,res1);
    }


I en el servei final (Back_End_Service):
public string GetDataUserName()
    {
      //TODO: Change the code below to handle your claims usage.
      IClaimsPrincipal principal = (IClaimsPrincipal)Thread.CurrentPrincipal;
      IClaimsIdentity identity = (IClaimsIdentity)principal.Identity;

      return string.Format("Back_End_Service: tu ets {0} i l'actor és {1}", identity.Name, identity.Actor.Name);
    }


I no oblidem importar les llibreries IDP i STS al servei fronterer.


Ara només queda accedir a la consola del ADFS 2.0 i configurar el servei final per tal de que accepti delegació. Per fer-ho, haurem de donar autorització per delegar a l’usuari del pool de connexions on es trobi el servei fronterer dins el servidor d’aplicacions (IIS+WAS). Normalment el servei de xarxa, tot i que no és el més convenient, si volem fer crides des de servidors diferents. És millor utilitzar un usuari del domini, amb permisos d’accés (els necessaris) al AD.
Primer de tot, dins la consola, editem les reclamacions del servei final:

Tot seguit ens posicionem en la pestanya de regles d’autorització de delegació.
Afegim la regla que autoritzarà a l'usuari del pool d'aplicacions del servei fronterer a l' IIS a actuar com a l'usuari que hi ha encaixat en el token que s'ha generat des de la estació client per accedir al servei fronterer i que també ens servirà per accedir al servei final. Això és el que s'anomena "delegar el control l'accés".


L'usuari del servei de xarxa, és el que i ha configurat al pool del servei fronterer a l'IIS. Quan un servei o aplicació té configurat aquest usuari en el seu pool, i accedeix a un recurs de xarxa, l'usuari es converteix dins el domini en l'usuari [domini\nomdehost$], molt important saber-ho. Una altre cosa que hem de fer, es donar permisos d'accés a la clau privada del certificat que utilitzem per signar els tokens a aquest usuari.

Tot seguit, un cop afegida la regla, ens posicionem a les regles de transformació (primera pestanya). Esborrem tot el que hi hagi, i hi afegim dues regles que deixarem passar “reclamacions” del token d’entrada, el que utilitzem per accedir al servei de forma delegada.


Fem el mateix amb el Rol, i finalment tenim:
I ja està, ara només cal provar un altre cop tot el procés, provem i obtenim:Finalment podem veure com fem traspassar de manera transparent, les credencials de l’usuari fins al servei final. Com que no podem fer un login de l’usuari en el servei fronterer (no podem, desconeixem la contrasenya de l’usuari) utilitzem autoritzacions de delegació per tal d’aconseguir-ho.Amb aquest senzill exemple, es demostra una de les grans utilitats que pot oferir un gestor d’identitats.