Cercar en aquest blog

23/2/11

Aproximació al disseny d'un servei de peticions escalable, basat en missatge

Un servei de peticions (assitencials), ha de ser molt flexible. S'ha de poder afegir nous tipus de peticions, les existents, han de poder-se modificar fàcilment, cada una ha de ser tractada correctament, i aquest tractament, també ha de ser flexible, s'ha de poder modificar de manera fàcil.

La clau tècnica de tot això està en:
  •  Els parametres del servei han de ser missatges, concretament un d'entrada i un de sortida.
  •  Cada missatge ha de tenir un fluxe de treball associat en el servei.
  •  El servei ha de ser astut i poc intel.ligent. Ha de saber per cada missatge, quin fluxe l'atent, però mai com ho fa. (Càrrega per reflexió de Workflows).
  •  Els Workflows o fluxes de treball, han de tenir el codi, separat del disseny. Amb Això, es pot aconseguir, que un usuari avançat pugui decidir com un fluxe atent un missatge en cada moment. O sigui, pot modificar fluxes de treball. Decisions de negoci en mans de gestors del negoci.